První česká tele-neurorehabilitační konference – odborný program

ODBORNÝ PROGRAM:

9:30 – 10:00
Quo vadis neurorehabilitace? (úvodní slovo odborného garanta konference)
prof. MUDr. M. Lippertová-Grünerová, Ph.D., MSc. (3. LF UK, FNKV)

10:00 – 10:30
Současné možnosti telerehabilitace a distanční terapie pro logopedii, psychologii, kognitivní a pohybovou rehabilitaci a jejich aplikace v reálném provozu
Mgr. J. Pětioký (RÚ Kladruby, 1. LF UK), PhDr. K. Hoidekrová (RÚ Kladruby, FTVS UK)m Mgr. M. Zatloukalová (RÚ Kladruby), Mgr. V. Plzáková (RÚ Kladruby, 1. LF UK), Mgr. P. Skopcová (RÚ Kladruby)

10:30 – 11:00
Distanční monitoring a neinvazivní analýza polykání
Terapie polykání s biofeedbackem
Mgr. M. Zatloukalová (RÚ Kladruby)

11:00 – 11:30
Praktický workshop RehaIngest – terapie polykání s biofeedbackem
Mgr. M. Zatloukalová (RÚ Kladruby), F. Tomaszyk, MBA, MA (Hasomed)

11:30 – 12:00
Možnosti distanční remediace kognitivních funkcí pomocí programu RehaCom
F. Tomaszyk, MBA, MA (Hasomed)

12:00 – 12:30
Praktický workshop programu RehaCom
Mgr. P. Skopcová (RÚ Kladruby)

12:30 – 13:30
(Oběd)
Pokračování workshopů (RehaCom, Rehadigest, Homebalance, Rehamza)

13:30 – 14:00
Kognitivní telerehabilitace u pacientů s Parkinsonovou nemocí: proveditelnost a efektivita intervence
Mgr. V. Plzáková (Laboratoř neuropsychologie, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, RÚ Kladruby), Mgr. T. Nikolai, Ph.D. (Laboratoř neuropsychologie, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Poradna pro poruchy kognitivních funkcí, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol)

14:00 – 14:30
Homebalance, telerehabilitační PC systém s audiovizuální zpětnou vazbou pro individuální a skupinovou terapii pacientů s VAS, s poruchou stability v důsledku poškození mozku a geriatrických pacientů
MUDr. M. Janatová, Ing. M. Král (Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UK)

14:30 – 15:00
Praktický workshop telerehabilitačního PC systému Homebalance
MUDr. M. Janatová, Ing. M. Král (Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UK)

15:00 – 15:30
Vývoj a praktické klinické aplikace telemedicinských systémů v rehabilitaci
MUDr. M. Janatová, Ing. A. Holubová, Ing. J. Mužík, Ph.D (Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UK)

15:30 – 16:00
Augmentovaná realita a AI v rámci ekosystému telerehabilitace blízké budoucnosti
Ing. arch. M. Postránecký (CIIRC ČVUT, pracoviště CCF)

16:00 – 16:30
Prezentace nového multicentrického projektu distanční terapie – telerehabilitace
Mgr. J. Pětioký (RÚ Kladruby, 1. LF UK), Ing. J. Kašpar, MUDr. M. Janatová, Doc. Ing. K. Hána, PhD (Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UK)

16:30 – 17:00
Diskuze