DRUHÁ ČESKÁ TELE-NEUROREHABILITAČNÍ KONFERENCE
Odloženo - jaro 2021...
RÚ KLADRUBY: DISTANČNÍ TERAPIE
10. 4. 2020 jsme ve spolupráci s RÚ Kladruby zahájili projekt distanční terapie. Více zde
MĚNÍME SVĚT KLINICKÉ REHABILITACE
MĚNÍME SVĚT KLINICKÉ MEDICÍNY

MISE

Posláním Asociace je šíření a prosazování aplikace robotiky, telemedicíny a kybernetiky pro oblast rehabilitace, lékařství a asistivních technologií v klinické, domácí a komunitní péči, v péči dočasně nebo trvale zdravotně znevýhodněné populace.

VIZE

Asociace se věnuje zlepšení porozumění lidským, sociálním, organizačním, technologickým a udržitelným aspektům dočasně nebo trvale zdravotně znevýhodněné populace a jejich vzájemné závislosti a interakci ve společnosti.