DRUHÁ ČESKÁ TELE-NEUROREHABILITAČNÍ KONFERENCE
5. 11. 2020, Lázně Bělohrad
DISTANČNÍ TERAPIE
10. 4. 2020, zahájení projektu distanční terapie, nábor pacientů do Virtuální Ambulance
MĚNÍME SVĚT KLINICKÉ REHABILITACE
MĚNÍME SVĚT KLINICKÉ MEDICÍNY

MISE

Posláním Asociace je šíření a prosazování aplikace robotiky, telemedicíny a kybernetiky pro oblast rehabilitace, lékařství a asistivních technologií v klinické, domácí a komunitní péči, v péči dočasně nebo trvale zdravotně znevýhodněné populace.

VIZE

Asociace se věnuje zlepšení porozumění lidským, sociálním, organizačním, technologickým a udržitelným aspektům dočasně nebo trvale zdravotně znevýhodněné populace a jejich vzájemné závislosti a interakci ve společnosti.