Srdečně zveme odbornou veřejnost na workshop

TELEREHABILITACE PACIENTŮ S AFÁZIÍ – ONO TO FUNGUJE

Workshop proběhne 17. 6. 2023 od 10:15 do 11:15 v rámci XIV. AFAZIOLOGICKÉHO SYMPÓZIA A I. THOMAYEROVSKÉHO KLINICKO-LOGOPEDICKÉHO WORKSHOPU v sále č. 1 ve Fakultní Thomayerově nemocniciv Praze-Krči.

Workshop povedou prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, Ph.D. (Katedra logopedie PdF, Univerzita Komenského Bratislava a Neurologická klinika 3. LF UK a FTN) a Mgr. Jakub Pětioký, MBA, DiS. (ARTAK, Rehabilitační ústav Kladruby, 3. LF UK a 1. LF UK).

Cílem workshopu je úvod do základních principů a pravidel telerehabilitace, seznámení s technickými a kyberbezpečnostními specifikami spojených s aplikací telerehabilitace, představení základních konceptů telerehabilitace u pacientů s afázií a sdílení klinických zkušeností z vlastní praxe. Terapie afázie jsou tradičně realizované přímo ve spolupráci s logopedem v jeho ambulanci. V některých případech se podaří motivovat rodinu k tomu, aby cvičení prováděli i v domácím prostředí. Pro řadu pacientů je ale pravidelné docházení na terapii logisticky poměrně náročné, zejména pokud potřebují i doprovod. Přitom se ukazuje, že optimální by bylo, pokud by logoped mohl poskytovat terapii i vícekrát v týdnu. To je ale ze strany pacientů ve většině případů těžko realizovatelné. Řešením může být telerehabilitace, která nachází čím dál větší uplatnění v medicíně. Ani v logopedii tomu není jinak. Pozitivní posun v postoji logopedů směrem k akceptování telerehabilitace jako efektivního terapeutického nástroje nastal v poslední době v kontextu kovidové pandemie. Jednou z výzev „postkovidové doby“ bude, aby se i logopedi naučili využívat tento nový způsob intervence. V některých případech možná právě tento netradiční přístup, a hlavně terapie otevře možnosti poskytnout intenzivní a dlouhodobou logopedickou péči těm pacientům, kteří pro vážná zdravotní omezení nemohli docházet do logopedických ambulancí (např. pacienti s neurogenními poruchami komunikace).


VIII. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Digitální Česko 2023

Institut pro politiku a společnost

24. – 25. 5. 2023

https://www.digitalni-cesko.eu/

Účastnili jsme se mezinárodní panelové diskuze k problematice eHealth: Všespásný lék nebo dobrý pomocník? a jeho implementace do českého zdravotnictví. eHealth nabízí řadu výhod (např. zpřístupnění zdravotních informací pro pacienty a sdílení informací o pacientovi mezi lékaři, možné snížení nákladů na zdravotní péči), ale je rovněž spjaté s celou řadou otázek (kybernetická bezpečnost, ochrana soukromí pacienta, smysluplnost využití dat, zvýšené náklady na vybudování IT infrastruktury mezi zdravotními zařízeními). V neposlední řadě jde i o možnosti pacientů, zda budou mít vhodné technologie a dostačující digitální gramotnost, aby dokázali využít přínosy eHealth.

Diskuzi vedli Henrik Ibsen, výkonný ředitel, OTH.IO (Dánsko), Martin Zeman, ředitel IT a elektronizace zdravotnictví, Ministerstvo zdravotnictví (Česká republika), Jürgen Brandstätter, místopředseda, IHE-Europe (Rakousko), Barbora Dubanská, expertka na digitální zdravotnictví, členka think tanku „Ministr zdraví“ (Česká republika), Jakub Pětioký, prezident České asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky (Česká republika) a moderátor Tomáš Doležal, ředitel, Institut pro zdravotní ekonomiku (Česka republika).


*caelestinus healthtech incubator zve na exkurzi do RÚ Kladruby

Navazujeme spolupráci s Rehabilitačním ústavem Kladruby (RÚK), které je leaderem aplikace roboticky asistované rehabilitace a biofeedbackových senzorických systémů do běžné rehabilitační praxe. A právě do RÚK, kam vás srdečně zveme, povedou další naše kroky na exkurzi. Pojeďte s námi! 😊

Co na návštěvě zažijete a můžete získat?
➤ RÚK představí technologické projekty, které v jejich centru vznikají a uvidíte i práci jejich kolegů z České asociace robotiky, kybernetiky a telemedicíny (ARTAK). Technologické vychytávky budete mít možnost „osahat“.
➤ Dozvíte se více o rehabilitaci po úrazech a neurologických onemocněních a budete mít také možnost prohlédnout si robotické exoskelety i roboticky asistované technologie a ukázky senzorických a biofeedback systémů pro terapii rukou i nohou využitelných i pro kognitivní terapii. Seznámíte se také s technologiemi pro distanční terapii a telerehabilitaci.
➤ Budete mít možnost doptat se na cokoliv – dotazy, které vás dlouho zajímají, i možnost případné spolupráce.

Exkurze je ZDARMA a pokusíme se také domluvit SPOLUJÍZDU pro ty z vás, kteří nemají auto.

Jazyk: Setkání proběhne v češtině

Jak se přihlásit?
Jednoduchý formulář najdete na webu
➡️ www.caelestinus.tech/…ion


Digitální medicína (nejen) pro pacienty

30. listopadu 2022 jsme se zúčastnili konference Digitální medicína (nejen) pro pacienty, kterou v prostorách Akademie věd ČR pořádala 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.

V rámci široké odborné panelové diskuse za Českou asociaci robotiky, telemedicíny a kybernetiky vystoupil její prezident Jakub Pětioký s příspěvkem týkajícím se aktuálních problémů v oblasti standardů distanční péče v České republice. Zároveň také pozitivně hodnotil aktuální legislativní návrhy zohledňující telemedicínu a postupné kroky vedoucí k jejímu začlenění do klinické praxe.

Záznam celé akce si můžete přehrát zde.


Zapojení nemocnic do inovací ve zdravotnictví

Morning Health Talks, 8. 11. 2022, HubHub Praha

Na akci Morning Health Talk přišlo do paláce HubHub přes 40 zástupců veřejných nemocnic, start-upů a výzkumných organizací, aby diskutovali o zapojení nemocnic do inovací ve zdravotnictví. Diskuzi ze série akcí, které pravidelně otevírají debatu s reprezentanty českého zdravotnictví, tradičně pořádalo DEX Innovation Centre, Czech EIT Health Hub.

České nemocnice se významně podílejí na cestě ke stále vyšší kvalitě. Hrají důležitou roli v implementování různých inovací i v digitalizaci zdravotnictví, neboť disponují rozsáhlou znalostí klinických potřeb i potřebnými daty. Z hlediska reálné praxe však nakládají s omezenými finančními prostředky i nedostatečnými lékařskými a dalšími personálními kapacitami.

Organizátoři akce z DEX Innovation Center představili úspěšné případové studie ze zahraničí, konkrétně z Izraele a Finska, které patří mezi tahouny úspěšné implementace inovací ve zdravotnictví a pozitivního dopadu na celý ekosystém ve svých zemích.

Izrael a později Finsko a další severské země začaly založením specializovaných inovačních jednotek a rozvojem spolupráce s dalšími aktéry. Začala tak vznikat partnerství soukromého a veřejného sektoru. Izraelská nemocnice Sheba Medical Center začala komercializovat a vytvářet spin-off společnosti s cílem ovlivňovat globálně nejen svou instituci, ale celý ekosystém.

Finsko zavedlo model, kdy univerzitní nemocnice fungují jako inovační platformy na základě potřeb jednotlivých nemocnic (včetně organizace inovačních soutěží, hodnocení nápadů, procesů pro rozvoj nápadů a spoluvytváření). Model spolutvorby byl uveden do praxe s ekonomickou podporou z veřejných regionálních fondů, včetně validace navržených řešení.

V dopolední panelové diskusi účastníci hovořili o skutečných provozních výzvách při zavádění inovací a také o budoucí vizi evropského systému zdravotní péče. Diskutovali o tom, s jakými největšími problémy se nemocnice potýkají a zda je lepší interní nebo externí inovační postup a proč.

I přes nedostatek kapacit a finančních prostředků se přijímání inovací i transformace na digitalizaci v různé míře uplatňuje ve všech nemocnicích zastoupených na dnešní akci: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, Rehabilitační ústav Kladruby, IKEM, Fakultní nemocnice Brno a Univerzita Nemocnice Hradec Králové. Ve zdravotnictví je prostor pro vlastní iniciativu lékařů, operátorů IT systémů a vývojářů softwaru a aplikací. Jednoznačně přínosné je, když se do tvorby projektů zapojují zdravotníci, a zejména když systémy aktivně využívají – to bylo poselství, které vzešlo z kulatého stolu v druhé části akce Morning Health Talk věnované zapojení České nemocnice v inovacích.


Konference Budoucnost stárnutí za pomoci asistivních technologií

Gerontologický institut, 14. 3. 2022, ČSVTS

Na konferenci Budoucnost stárnutí jsme aktivně prezentovali příspěvek o podpoře aktivizace seniorů a supervizi terapií v domovech pro seniory pomocí distanční terapie a aplikace eAmbulance. Projekt je pilotně zahájen ve dvou domovech pro seniory. Naše řešení umožňuje plynulou integraci zdravotních a sociálních služeb pro jednotlivé klienty a skupiny klientů v sociální péči. Podporuje vzdálené šetření klienta v jeho vlastním sociálním prostředí pacienta a komunikaci se sociálním pracovním, čímž výrazně zrychluje a usnadňuje proces integrace seniora po propuštění z nemocniční péče.


Inovace od designu k pacientovi III.

Ve čtvrtek 3. března 2022 od 10.00 hodin pořádá Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků CzechMed hodinový webinář Inovace od designu k pacientovi III. Problematika telemedicíny je velice široká. Pandemie Covid-19 pomohla uspíšit zavádění telemedicínských řešení do praxe. Co bylo ještě před dvěma lety hudbou budoucnosti, je dnes již v několika oblastech skutečností. Pojďte s námi diskutovat o praktické implementaci a přínosech telemedicíny. Jak přispívá telemedicína k individualizaci péče? Co přináší pacientům, poskytovatelům péče a systému zdravotnictví? S čím se potýkají telemedicínská řešení na své cestě k pacientovi? Jaké překážky je potřeba překonat, aby telemedicínské řešení mohlo být uvedeno na trh, hrazeno a používáno? Témata telemedicíny, individualizované péče, hodnoty a úhrady budou diskutovat zdravotní ředitelka OZP Jitka Vojtová, Jiří Pecina z MEDDI hub a náměstek RÚ Kladruby a prezident ARTAK Jakub Pětioký. Registrovat se můžete na stránkách CzechMed, upozorňujeme, že pořadatel omezil kapacitu na 70 účastníků.


Kyslíkový koncentrátor

Inogen One G5

Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky obdržela darem od společnosti Lefeen Kyslíkový koncentrátor Inogen One G5.
Kyslíkový koncentrátor je přenosné bateriové zařízení pro zvýšení koncentrace kyslíku z běžného vzduchu až na 90 % kyslíku. Zařízení má inteligentní senzor, který dokáže automaticky přizpůsobit frekvenci dávkování kyslíku frekvenci dechu pacienta.
Zařízení bude použito pro pacienty v distanční terapii, pro respirační terapii a Covid terapii.
Děkujeme zástupcům společností Lefeen, Inogen a Foxconn!

Kyslíkový koncentrátor Inogen One G5 je k dispozici k zapůjčení osobám v programu COVID terapie a Respirační terapie, které potřebují podporu kyslíkové terapie v domácím prostředí. V lednu 2022 byl přístroj zapůjčen panu M. J. na podporu nočního dýchání po poškození míchy.


„Vědecké rande“ na ČVUT

Sdílení nových nápadů na telemedicínské projekty

23. září 2021, ČVUT, Praha

Přes 60 zástupců výzkumné, soukromé i veřejné sféry z celé České republiky se zúčastnilo akce Na minutku s vědci. Ta pomocí tzv. speed-datingu propojila inovátory a vědce z výzkumných organizací, firem, nemocnic a dalších institucí, jejichž společným zájmem jsou telemedicína a moderní technologie ve zdravotnictví. Akci organizovalo SIC ve spolupráci s CIIRC. Výzkumnou sféru reprezentovali zástupci Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky (ARTAK), vědci z ČVUT – Fakulty biomedicínského inženýrství, Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), Národního ústavu duševního zdraví, centra BIOCEV nebo Fyzikálního ústavu Akademie věd. Akce se zúčastnila desítka firem a několik dalších institucí a inovačních center z celé České republiky. Zástupci ARTAK Jakub Pětioký a Kristýna Hoidekrová zde prezentovali přednášku „Komprehensivní ekosystém distanční terapie v šifrovaném prostředí“.


Digitalizace lázní a ozdravných zařízení

10. září 2021, Lázně Bělohrad (resort Tree of Life)září 2021, on-line

Prezident České asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky Jakub Pětioký přednášel na mezinárodní on-line konferenci Digitalizace lázní a ozdravných zařízení – cesta k inovativní budoucnosti v sekci Umělá inteligence pro rehabilitaci a prevenci. Rozsáhlou akci spolupořádaly Evropský region Dunaj-Vltava (ERDV) a European Campus Rottal-Inn (ECRI) Vysoké školy technické Deggendorf (THD).


DRUHÁ ČESKÁ TELE-NEUROREHABILITAČNÍ KONFERENCE

10. září 2021, Lázně Bělohrad (resort Tree of Life)

ORGANIZÁTOR KONFERENCE: Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky, z. s. (ARTAK) pod záštitou sekce Telemedicíny České společnosti lékařské fyzika ČLS JEP a záštitou ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA: Odborný program a koordinaci konference zajištoval Mgr. Jakub Pětioký, MBA, prezident ARTAK a náměstek pro rehabilitaci, vědu a výzkum RÚ Kladruby. Odborným garantem konference byla prof. MUDr. Marcela Lippertová-Grünerová, Ph.D., přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV. Vědeckou radu konference tvořili doc. Ing. Karel Hána, Ph.D. (FBMI ČVUT a 1.LF UK), Ing. Jan Mužík, Ph.D. (FBMI ČVUT a 1.LF UK), prof. MUDr. Marcela Lippertová-Grünerová, Ph.D. (3. LF UK a FNKV), Ing. Arch. Michal Postránecký (CIIRC ČVUT CCF), Mgr. Jakub Pětioký, DiS., MBA (ARTAK, 3. LF UK, 1. LF UK, RÚ Kladruby).

Konference se navzdory preventivním epidemiologickým opatřením účastnilo 119 účastníků se zájmem o distanční terapii a telerehabilitace. Na konferenci byly prezentovány zkušenosti s dlouhodobou aplikací telemedicinské péče o kardiologické pacienty, pilotní projekty zaměřené na technologie pro distanční terapii a monitoring pacientů, aktuální vývoj technologií v Česku, očekávaný vývoj v oblasti healtcare a aktuální vývoj technologický vývoj aplikací, zejména virtuální reality a praktické použití digitálních technologií v psychiatrii. Část příspěvků byla zaměřena na zkušenosti s poskytováním péče pomocí telerehabilitace v pandemickém prostředí a omezení fyzické péče a představení aktuálních mezinárodních standardů pro distanční terapii a telerehabilitace.

SBORNÍK ABSTRAKT KE STAŽENÍ ZDE (PDF)

Druhá česká tele-neurorehabilitační konferece
Druhá česká tele-neurorehabilitační konferece
Druhá česká tele-neurorehabilitační konferece

Digitalizace lázní a ozdravných zařízení –

cesta k inovativní budoucnosti

23. srpna 2021, 9:00 – 12:30, on-line

Digitalizace se nezastaví ani před oblastí lázeňství, ozdravných zařízení nebo rehabilitacemi. Proto je třeba hledat inovativní řešení i v tomto odvětví. Přiměte naše pozvání na online akci, kde Vám experti ukáží, jak digitální řešení pomáhají s péčí o hosty a pacienty před, během a po lázeňských pobytech a rehabilitacích. Na čem se pracuje v rámci výzkumu a jaká řešení digitální zdravotní péče jsou k dispozici pro podnikání.

Akce je zdarma, simultáně bude tlumočena do čestiny a němčiny. Registrovat se můžete zde.

Akci pořádá Evropský region Dunaj – Vltava ve spolupráci s European Campus Rottal-Inn (ECRI) Vysoké školy technické Deggendorf (THD) a Evropským regionem Dunaj-Vltava (ERDV) a je určena pro odborníky z CZ, AT, DE, kteří jsou aktivní v oblastech výzkumu, zdravotnictví nebo v průmyslu souvisejícím se zdravotní péčí a rehabilitacemi.


NA MINUTKU S VĚDCI

NA TÉMA “MODERNÍ TECHNOLOGIE VE ZDRAVOTNICTVÍ A TELEMEDICÍNA”

9. 2021, 16:00 – 18:30

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT
sál Respirium
Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Praha 6, Dejvice

Cílem akce je přivést k jednomu stolu vědce, inovátory, zástupce firem a dalších institucí, jejichž společným zájmem je zavedení telemedicínských řešení a projektů propojujících moderní technologie a zdravotnictví do praxe. Více informací a registrace zde.


Czech DIGI@MED Award 2020

Obdrželi jsme čestné ocenění za mimořádný přínos digitálnímu zdravotnictví Czech DIGI@MED Award 2020, našeho projektu Virtuální ambulance Distanční terapie, www.distancni-terapie.cz . Díky i všem kolegům, kteří se na projektu s námi podílejí. Ocenění převzali zástupci České asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky ARTAK a Rehabilitačního ústavu Kladruby. Cenu Czech DIGI@MED Award uděluje společnost Roche autorům, kteří vytvořili v uplynulém roce inovativní, digitální a mobilní řešení v oblasti péče o zdraví.

2. 12. 2020


TELEMONITORACE CHRONICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

On-line konference, spolupořadatelství. Více informací na konferenčním webu.

19. 5. 2021


MOBILNÍ TELEREHABILITAČNÍ KONTEJNER

10. 10. 2019, Zahořany-Okrouhlo

První Mobilní telerehabilitační kontejner na světě pokřtěn (tisková zpráva)

Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky ARTAK ve spolupráci s nadačním fondem REGI Base I. slavnostně předali historicky první Mobilní telerehabilitační kontejner (MTJ) do užívání zraněnému hasiči nadstrážmistru Robertu Gyömbérovi. Slavnostního předání dne 10. 10. 2019 v 10.10 hod se zúčastnili duchovní otcové projektu – prezident České asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky ARTAK Mgr. Jakub Pětioký, MBA, DiS. a předseda správní rady nadačního fondu REGI Base I. Hynek Čech. Představili detailně projekt Mobilního telerehabilitačního kontejneru včetně praktických demonstrací. Mobilní telerehabilitační jednotku vyvinula Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky ARTAK ve spolupráci s nadačním fondem REGI Base I. Dalšími partnery celého projektu jsou dodavatel kontejneru ALGECO, realizátor hardwarového a softwarového řešení ROBOTSYSTEM. Na vývoji se dále podílely spin-off firma 1. LF UK Homebalance, s.r.o., Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UKCesta za snem REHAMZA. Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky ARTAK se věnuje šíření a prosazování aplikace robotiky, telemedicíny a kybernetiky pro oblast rehabilitace, lékařství a asistivních technologií v klinické, domácí a komunitní péči, v péči dočasně nebo trvale zdravotně znevýhodněné populace. Vizí asociace je zlepšení porozumění lidským, sociálním, organizačním, technologickým a udržitelným aspektům dočasně nebo trvale zdravotně znevýhodněné populace a jejich vzájemné závislosti a interakci ve společnosti. Nadační fond REGI Base I. Pomáhá od roku 2011 těžce zraněným válečným veteránům, vojákům, policistům a hasičům. Zajišťuje pro ně nejmodernější robotické rehabilitační vybavení a kompenzační pomůcky, vyhledává specializovanou lékařskou a rehabilitační pomoc doma i v zahraničí.

Mobilní telerehabilitační kontejner
Mobilní telerehabilitační kontejner
Mobilní telerehabilitační kontejner
Mobilní telerehabilitační kontejner

PRVNÍ ČESKÁ TELE-NEUROREHABILITAČNÍ KONFERENCE

6. června 2019, Lázně Bělohrad (resort Tree of Life)

ORGANIZÁTOR KONFERENCE: Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky, z. s. (ARTAK), Rehabilitační ústav Kladruby (RÚK), Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UK, Lázně Bělohrad, s podporou náměstkyně ministra zdravotnictví České republiky ing. Heleny Rögnerové a Oborové zdravotní pojišťovny, reprezentovaná zdravotní ředitelkou MUDr. Jitkou Vojtovou, MBA.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA: Odborný program a koordinaci konference zajištoval Mgr. Jakub Pětioký, prezident ARTAK a náměstek pro rehabilitaci, vědu a výzkum RÚK. Odborný garant konference prof. MUDr. Marcela Lippertová-Grünerová, Ph.D. (přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV) konferenci zahájila prezentací „Quo vadis neurorehabilitace“, kde představila historický vývoj důležitých milníků neurorehabilitace až po součastnost. Mgr. Jakub Pětioký (ARTAK, RÚK) přednesl příspěvek aktuálního zhodnocení dostupných technologií v ČR, představil Virtuální Ambulanci pro Distanční terapii, PhDr. Kristýna Hoidekrová (RÚK) prezentovala srovnání českého vývoje Distanční terapie a srovnání se světem. Ing. arch. Michal Postránecký z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) obohatil konferenci o technologický pohled očima architekta budoucnosti přednáškou „Augmentovaná realita a AI v rámci ekosystému telerehabilitace blízké budoucnosti“, kde zdůraznil nutnou součinnost vývoje medicinských, ošetřovatelských technologií a projektování technologií budoucnosti. MUDr. Markéta Janatová představila inovativní telemedicínské technologie, vyvíjené ve spolupráci 1. LF UK, FBMI ČVUT a klinických pracovišť – zdravotnický prostředek Homebalance pro distanční terapii poruch rovnováhy s audiovizuální zpětnou vazbou, systém RukaRUK pro zrcadlovou terapii ve virtuální realitě a systém Diani pro telemonitoring krevního tlaku, glykémie a fyzické aktivity. Na závěr konference byli účastníci informováni o průběhu „Multicentrické randomizované kontrolované studie efektu telerehabilitace s využitím audiovizuální zpětné vazby, nositelných senzorů a navazujících elektronických služeb“ a přizváni k možné participaci na tomto projektu, probíhajícím na prestižních klinických pracovištích v České republice.

První česká tele-neurorehabilitační konferece
První česká tele-neurorehabilitační konferece
První česká tele-neurorehabilitační konferece
První česká tele-neurorehabilitační konferece
První česká tele-neurorehabilitační konferece

PRÁVNÍ A ETICKÉ ASPEKTY UMĚLÉ INTELIGENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

KONFERENCE IMIL (INNOVATIVE MEDICINE INNOVATIVE LAW)

20. června 2019

Jazz Dock, Praha

Organizační výbor:

MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D., doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M., JUDr. Radek Policar, Jakub Hajný a David Steindler

Organizátor konference:

Akademie medicínského práva o.p.s. a Innovasion z.s.

Program konference ke stažení (PDF).


HACKAITHON – AI FOR GOOD WITH MICROSOFT ARTIFICIAL INTELLIGENCE

UMĚLÁ INTELIGENCE PRO DOBROU VĚC, MICROSOFT PRAHA

20. května 2019, Microsoft, Praha

Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky ARTAK prezentovala nový projekt softwarové aplikace s využitím AI pro analýzu dat pro distanční terapii, projekt „umělá inteligence pro život bez bariér“, pro osoby se zdravotním znevýhodněním. Akci HACKAITHON pořádá TechSoup Česká republika ve spolupráci s Microsoft. ARTAK projekt jsme prezentovali v kategorii : •Život bez bariér: projekty, které pomáhají s inkluzivním zaměstnáváním, vykonáváním běžných denních činností či s komunikací lidí se znevýhodněním . Tyto projekty mohou od společnosti Microsoft získat podporu při adaptaci AI technologií. Prostřednictvím programu Umělá inteligence pro dobrou věc Microsoft poskytuje finanční prostředky, technologie a odborné poradenství.


1°INTERNATIONAL CONFERENCE ON TELENEUROREHABILITATION UNDER WFNR-SIG

Different countries, different policies, different resources, same needs

10. – 11.května 2019, Crotone, Itálie (PhDr. Kristýna Hoidekrová, Ph.D.)

Pod záštitou World Federation for Neurorehabilitation- Special Interest Group (WFNR-SIG) on Telerehabilitation zástupci ARTAK prezentovali své projekty na 1. Mezinárodní konferenci teleneurorehabilitace. Celá akce proběhla pod záštitou italského ministerstva zdravotnictví, které aktivně podporuje rozvoj telerehabilitace v Itálii. Mezi hlavní témata patřily příspěvky předního vědce ministra zdravotnictví prof. Leonardiho, dále prof. Russella z Brisbane a prof. Brennane z Washingtonu. Zástupci ARTAK sdíleli výstupy z dlouhodobě trvající studie na téma aplikace nízkonákladových systémů Home Balance v online a offline telerehabilitaci. Zájem vzbudila především jednoduchost použitého systému (vyvinutého v ČR) a jeho využití během individuálního skupinového cvičení, kdy dochází ke zvyšování efektivity a úspoře terapeutického času. V České republice je telerehabilitace i distanční terapie na začátku, v porovnání se zahraničními zkušenostmi si však naše projekty vedou velmi dobře. Využíváme obdobných moderních technologií v oblasti distanční terapie pro ergoterapeutickou, fyzioterapeutickou, logopedickou i neuropsychologickou intervenci. Především v oblasti logopedie máme protokol pro distanční terapii více rozvinutý a oproti zahraničním výsledků dokážeme do distanční terapie začlenit i pacienty s expresivní poruchou řeči a terapii vést skupinově.

Program konference ke stažení (PDF).

Přednáška Kristýny Hoidekrové ke stažení (doc).


KONFERENCE INSPO 2019

INTERNET A INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

30. března 2019, Praha

Přednáška Mgr. J. Pětiokého na téma Rehabilitační ústav Kladruby: Distanční terapie a telerehabilitace v domácím prostředí měla také mnoho příznivců. Přehledná statistika a výstupy úspěchů z Kladrub nás překvapily. Přednášející zdůraznil, jak je důležitá následná rehabilitační péče po úraze míchy, ale i CMP a dalších nemocí.

Více v článku Lenky Zimermannové na webu konference.


KONFERENCE INSPO 2018

INTERNET A INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

7. února 2018, Praha

Konference INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami je jediná svého druhu v ČR, která se specializuje na využití internetu a informačních technologií ve prospěch lidí se zdravotním postižením.

Na konferenci INSPO, kterou bude Jakub Pětioký svou přednáškou otevírat, představí některé unikátní postupy a technologie, které při své práci s pacienty využívá. Hlavním tématem přednášky bude management terapie a masivní využití moderních technologií, které se úspěšně využívají v kladrubském rehabilitačním ústavu. „Bude to takové konkrétní zamyšlení, jak se změnil přístup k terapiím v průběhu času a také díky moderním technologiím, a jak tyto změny ovlivňují rehabilitační postupy klinických pracovníků a pacientů. Závěrem bude přestavení příkladů technologií, které jsou již dostupné klientům v ČR,“ přibližuje Pětioký svou přednášku na konferenci.