Akce a události

Druhá česká tele-neurorehabilitační konference

Vzhledem k epidemické situaci odloženo (pravděpodobně jaro 2021).

5. 11. 2020
9.00 – 17.00 hod.
Lázně Bělohrad

Pozvánka s předběžným programem ke stažení zde (PDF).


Mobilní telerehabilitační kontejner

10. 10. 2019
Zahořany-Okrouhlo

První Mobilní telerehabilitační kontejner na světě pokřtěn
(tisková zpráva)

Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky ARTAK ve spolupráci s nadačním fondem REGI Base I. slavnostně předali historicky první Mobilní telerehabilitační kontejner (MTJ) do užívání zraněnému hasiči nadstrážmistru Robertu Gyömbérovi.
Slavnostního předání dne 10. 10. 2019 v 10.10 hod se zúčastnili duchovní otcové projektu – prezident České asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky ARTAK Mgr. Jakub Pětioký, MBA, DiS. a předseda správní rady nadačního fondu REGI Base I. Hynek Čech. Představili detailně projekt Mobilního telerehabilitačního kontejneru včetně praktických demonstrací.
Mobilní telerehabilitační jednotku vyvinula Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky ARTAK ve spolupráci s nadačním fondem REGI Base I. Dalšími partnery celého projektu jsou dodavatel kontejneru ALGECO, realizátor hardwarového a softwarového řešení ROBOTSYSTEM. Na vývoji se dále podílely spin-off firma 1. LF UK Homebalance, s.r.o., Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UK, Cesta za snem a REHAMZA.
Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky ARTAK  se věnuje šíření a prosazování aplikace robotiky, telemedicíny a kybernetiky pro oblast rehabilitace, lékařství a asistivních technologií v klinické, domácí a komunitní péči, v péči dočasně nebo trvale zdravotně znevýhodněné populace. Vizí asociace je zlepšení porozumění lidským, sociálním, organizačním, technologickým a udržitelným aspektům dočasně nebo trvale zdravotně znevýhodněné populace a jejich vzájemné závislosti a interakci ve společnosti.
Nadační fond REGI Base I. Pomáhá od roku 2011 těžce zraněným válečným veteránům, vojákům, policistům a hasičům. Zajišťuje pro ně nejmodernější robotické rehabilitační vybavení a kompenzační pomůcky, vyhledává specializovanou lékařskou a rehabilitační pomoc doma i v zahraničí.


První česká tele-neurorehabilitační konference

6. června 2019
Lázně Bělohrad
(resort Tree of Life)

Organizátor konference:

Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky, z. s. (ARTAK), Rehabilitační ústav Kladruby (RÚK), Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UK, Lázně Bělohrad, s podporou náměstkyně ministra zdravotnictví České republiky ing. Heleny Rögnerové a Oborové zdravotní pojišťovny, reprezentovaná zdravotní ředitelkou MUDr. Jitkou Vojtovou, MBA.

Závěrečná zpráva:

Odborný program a koordinaci konference zajištoval Mgr. Jakub Pětioký, prezident ARTAK a náměstek pro rehabilitaci, vědu a výzkum RÚK.
Odborný garant konference prof. MUDr. Marcela Lippertová-Grünerová, Ph.D. (přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV) konferenci zahájila prezentací „Quo vadis neurorehabilitace“, kde představila historický vývoj důležitých milníků neurorehabilitace až po součastnost. Mgr. Jakub Pětioký (ARTAK, RÚK) přednesl příspěvek aktuálního zhodnocení dostupných technologií v ČR, představil Virtuální Ambulanci pro Distanční terapii, PhDr. Kristýna Hoidekrová (RÚK) prezentovala srovnání českého vývoje Distanční terapie a srovnání se světem. Ing. arch. Michal Postránecký z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) obohatil konferenci o technologický pohled očima architekta budoucnosti přednáškou „Augmentovaná realita a AI v rámci ekosystému telerehabilitace blízké budoucnosti“, kde zdůraznil nutnou součinnost vývoje medicinských, ošetřovatelských technologií a projektování technologií budoucnosti.
MUDr. Markéta Janatová představila inovativní telemedicínské technologie, vyvíjené ve spolupráci 1. LF UK, FBMI ČVUT a klinických pracovišť – zdravotnický prostředek Homebalance pro distanční terapii poruch rovnováhy s audiovizuální zpětnou vazbou, systém RukaRUK pro zrcadlovou terapii ve virtuální realitě a systém Diani pro telemonitoring krevního tlaku, glykémie a fyzické aktivity. Na závěr konference byli účastníci informováni o průběhu „Multicentrické randomizované kontrolované studie efektu telerehabilitace s využitím audiovizuální zpětné vazby, nositelných senzorů a navazujících elektronických služeb“ a přizváni k možné participaci na tomto projektu, probíhajícím na prestižních klinických pracovištích v České republice.


Právní a etické aspekty umělé inteligence ve zdravotnictví
konference IMIL (innovative medicine innovative law)

20. června 2019
Jazz Dock, Praha

Organizační výbor:
MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D., doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M., JUDr. Radek Policar, Jakub Hajný a David Steindler

Organizátor konference:
Akademie medicínského práva o.p.s. a Innovasion z.s.
PROGRAM KONFERENCE (PDF)

HACKAITHON – AI for Good with Microsoft Artificial Intelligence
umělá inteligence pro dobrou věc, Microsoft Praha

20. května 2019 Microsoft, Praha

Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky ARTAK prezentovala nový projekt softwarové aplikace s využitím AI pro analýzu dat pro distanční terapii, projekt „umělá inteligence pro život bez bariér“, pro osoby se zdravotním znevýhodněním. Akci HACKAITHON pořádá TechSoup Česká republika ve spolupráci s Microsoft. ARTAK projekt jsme prezentovali v kategorii : •Život bez bariér: projekty, které pomáhají s inkluzivním zaměstnáváním, vykonáváním běžných denních činností či s komunikací lidí se znevýhodněním . Tyto projekty mohou od společnosti Microsoft získat podporu při adaptaci AI technologií. Prostřednictvím programu Umělá inteligence pro dobrou věc Microsoft poskytuje finanční prostředky, technologie a odborné poradenství.

1°INTERNATIONAL CONFERENCE ON TELENEUROREHABILITATION under WFNR-SIG

Different countries, different policies, different resources, same needs

10.-11.května 2019, Crotone, Italy
(PhDr. Kristýna Hoidekrová)

Pod záštitou World Federation for Neurorehabilitation- Special Interest Group (WFNR-SIG) on Telerehabilitation zástupci ARTAK prezentovali své projekty na 1. Mezinárodní konferenci teleneurorehabilitace. Celá akce proběhla pod záštitou italského ministerstva zdravotnictví, které aktivně podporuje rozvoj telerehabilitace v Itálii. Mezi hlavní témata patřily příspěvky předního vědce ministra zdravotnictví prof. Leonardiho, dále prof. Russella z Brisbane a prof. Brennane z Washingtonu. Zástupci ARTAK sdíleli výstupy z dlouhodobě trvající studie na téma aplikace nízkonákladových systémů Home Balance v online a offline telerehabilitaci. Zájem vzbudila především jednoduchost použitého systému (vyvinutého v ČR) a jeho využití během individuálního skupinového cvičení, kdy dochází ke zvyšování efektivity a úspoře terapeutického času. V České republice je telerehabilitace i distanční terapie na začátku, v porovnání se zahraničními zkušenostmi si však naše projekty vedou velmi dobře. Využíváme obdobných moderních technologií v oblasti distanční terapie pro ergoterapeutickou, fyzioterapeutickou, logopedickou i neuropsychologickou intervenci. Především v oblasti logopedie máme protokol pro distanční terapii více rozvinutý a oproti zahraničním výsledků dokážeme do distanční terapie začlenit i pacienty s expresivní poruchou řeči a terapii vést skupinově.

http://www.artak.cz/wp-content/uploads/2019/08/Final-program-1ictnr.pdf

http://www.artak.cz/wp-content/uploads/2019/08/1.-Mezinárodní-konference-teleneurorehabilitace.-Hoidekrová.doc

Konference INSPO 2018 – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami

7. února 2018, Praha

Konference INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami je jediná svého druhu v ČR, která se specializuje na využití internetu a informačních technologií ve prospěch lidí se zdravotním postižením.
Na konferenci INSPO, kterou bude Jakub Pětioký svou přednáškou otevírat, představí některé unikátní postupy a technologie, které při své práci s pacienty využívá. Hlavním tématem přednášky bude management terapie a masivní využití moderních technologií, které se úspěšně využívají v kladrubském rehabilitačním ústavu. „Bude to takové konkrétní zamyšlení, jak se změnil přístup k terapiím v průběhu času a také díky moderním technologiím, a jak tyto změny ovlivňují rehabilitační postupy klinických pracovníků a pacientů. Závěrem bude přestavení příkladů technologií, které jsou již dostupné klientům v ČR,“ přibližuje Pětioký svou přednášku na konferenci.

Konference INSPO 2019- Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami

30. března 2019, Praha

Přednáška Mgr. J. Pětiokého na téma Rehabilitační ústav Kladruby: Distanční terapie a telerehabilitace v domácím prostředí měla také mnoho příznivců. Přehledná statistika a výstupy úspěchů z Kladrub nás překvapily. Přednášející zdůraznil, jak je důležitá následná rehabilitační péče po úraze míchy, ale i CMP a dalších nemocí.

http://www.inspo.cz/byl-uzasny-den-pise-o-inspo-2019-lenka-zimmermannova