Kurz

Úvod do telemedicíny a telerehabilitace

Edukace nezdravotnických, zdravotnických a sociálních pracovníků o správné aplikaci a použití nástrojů pro telemedicínu, telerehabilitace a distanční terapii.

Cíl kurzu

Získání teoretických vědomostí a praktických dovedností s prostředky a standardy užívaných v telemedicíně, telerehabilitaci a distanční terapii ve vlastním sociálním prostředí pacienta pro oblasti

Fyzioterapie
Ergoterapie
Logopedie
Psychologie
Kognitivní terapie
Rehabilitační ošetřovatelství
Lékařská péče

Pro koho je kurz určen

poskytovatele zdravotní péče

lékařská a nelékařská zdravotnická povolání (všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped, psycholog, zdravotně sociální pracovník, zdravotnický záchranář, praktická sestra)

poskytovatele sociálních služeb

(pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a vedoucí pracovníci v sociálních službách)

vyučující

na odborných školách a univerzitách ve vzdělávacích programech vedle zmíněných oborů

laickou veřejnost

(příbuzné pacientů, dětí a dospělých se zdravotním postižením, seniorů aj.)

Přihlášení na kurz

je možné on-line prostřednictvím externího formuláře.