O nás

Zakládající členové

Mgr. Jakub Pětioký, DiS.

(prezident Asociace)
náměstek pro rehabilitaci, vědu a výzkum RÚ Kladruby
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Bc. Hynek Čech

předseda Nadačního fondu REGI Base I.

Ing. arch. Michal Postránecký

CIIRC ČVUT, pracoviště CCF, zakladatel a vedoucí Centra Města Budoucnosti (CMB)

MUDr. Jan Farda

neurolog, intenzivista, rehabilitační lékař, poskytovatel urgentní lékařské péče a poskytovatel telemedicinské péče v Německu


Prezidium

Ing. Jan Kašpar

Společné pracoviště biomedicínského inženýrství Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT a 1. lékařské fakulty UK

Doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.

Společné pracoviště biomedicínského inženýrství Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT a 1. lékařské fakulty UK

Ing. Jan Mužík, Ph.D.

Společné pracoviště biomedicínského inženýrství Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT a 1. lékařské fakulty UK

PhDr. Kristýna Hoidekrová

Rehabilitační ústav Kladruby, FTVS UK


Čestní členové

Jaume Cunill, CEO, Tech4Freedom

Member of the board at:

  • Catalan Investigation Institution for Artificial Intelligence (IIIA CSIC), Barcelona
  • M-Enabling Europa, Dusseldorf: Promoting accessible technologies and environments
  • Leading Cities Advisory board Boston: Transforming Smart City concept to be more human

Ing. Pavel Čáp, Rehamza

Česká firma Rehamza již několik let vytváří rehabilitační software, který je jedinečný v oblasti integrace velkého množství senzorů do jedné softwarové platformy.


Stanovy a výpis

Stanovy České asociace robotiky, telerehabilitace a kybernetiky, z.s. ke stažení zde: STANOVY

Výpis České asociace robotiky, telerehabilitace a kybernetiky, z.s. ze spolkového rejstříku ke stažení zde: SPOLKOVÝ REJSTŘÍK

Memorandum o spolupráci (ČVUT CIIRC – ARTAK)

„Centrum města budoucnosti dlouhodobě podporuje výzkum, vývoj a inovace na území ČR a přispívá k utváření partnerství a navazování spolupráce mezi firmami, akademickou sférou a municipalitami.

Posláním ARTAK je šíření a prosazování aplikace robotiky, telemedicíny a kybernetiky pro oblast rehabilitace, lékařství a asistivních technologií v klinické, domácí a komunitní péči, mezi odbornou i laickou veřejností a dalšími odbornými spolky. ARTAK sdružuje interprofesní odborníky v rehabilitaci, lékařství, sociální asistenční péči, vědy, techniky, inženýrských profesí a ostatní zájemce o oblast rehabilitační robotiky, lékařství, telemedicíny, kybernetiky, distanční terapie, asistivní technologie a vzdálené terapie.

V souladu se zájmy CIIRC – CMB a zájmy ARTAK je tak uzavíráno toto Memorandum, jehož cílem je systematicky rozvíjet vzájemnou spolupráci.“