Stanovy ke stažení (PDF)

Výpis ze Spolkového rejstříku ke stažení (PDF)

 

 

Zakládající členové

 

Mgr. Jakub Pětioký, DiS., MBA

3. LF UK, 1. LF UK, RÚ Kladruby

Náměstek pro rehabilitaci, vědu a výzkum RÚ Kladruby, vědecký pracovník 3. LF UK a 1. LF UK. Specializace na neurorehabilitaci, distanční terapii, telerehabilitace. Projektování, design a konzultace telerehabilitačních aplikací a telerehabilitačního managementu. Fyzioterapeut a konzultant www.distancni-terapie.cz a telerehabilitace. Autor projektu Mobilní telerehabilitační kontejner.

Ing. arch. Michal Postránecký

Centrum města budoucnosti, CCIRC ČVUT

Architekt a vysokoškolský pedagog zabývající se mj. projektováním chytrých budov a architekturou terapeutického prostředí.

MUDr. Jan Farda

Lékař

Neurolog, Intenzivista, Urgentní medína. Specializace na urgentní telemedicínu a tele-neurologii.

Nadační fond REGI Base I.

(Bc. Hynek Čech)

Nadační fond pomáhá novodobým válečným veteránům, vojákům, hasičům, policistům a jejich rodinám. Realizátor projektu mobilní telerehabilitační kontejner.

Prezídium

 

Mgr. Jakub Pětioký, DiS., MBA

3. LF UK, 1. LF UK, RÚ Kladruby

Náměstek pro rehabilitaci, vědu a výzkum RÚ Kladruby, vědecký pracovník 3. LF UK a 1. LF UK.

Bc. Hynek Čech

Nadační fond Regi BASE I.

Nadační fond pro novodobé válečné veterány, vojáky, hasiče, policisty a jejich rodiny.

Doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.

FBMI ČVUT, 1. LF UK

Vědecký pracovník a vysokoškolský pedagog v oblasti biomedicínského inženýrství a lékařské elektroniky.

PhDr. Kristýna Hoidekrová

LF UK, FTVS, RÚ Kladruby

Vědecká pracovnice. Ergoterapeut a konzultant www.distancni-terapie.cz a telerehabilitace.

Ing. Jan Kašpar

1. LF UK

Vědecký pracovník se specializací na zpracování biomedicínckých signálů a přenos výsledků vědy do praxe.

Ing. Jan Mužík, Ph.D.

FBMI ČVUT, 1. LF UK

Softwarový specialista a vysokoškolský pedagog se zaměřením na software v biomedicínském inženýrství pro potřeby telemedicíny a chronických onemocnění.

Čestní členové

 

Jaume Cunill

CEO – Tech4Freedom, Human-e

Tvůrce osobních asistivních zařízení pro zvyšování životní kvality a pokročilou léčbu hendikepovaných osob.

Ing. Pavel Čáp

Rehamza

Programátor vyvíjející rehabilitační a terapeutický software.

Hostující členové

 

Ing. Hynek Baraňák

Axel Foley

Technologie chytrých ozonátorů, design a instalace chytrých domů, individuálně zhotovené elektrotechnologie.

Mgr. Veronika Bulková, Ph.D.

MDT (Mezinárodní centrum pro telemedicínu)

Zakladatelka a vedoucí mezinárodního centra pro telemedicínu s více něž 13 letou praxí v oblasti neinvazivního kardiologického telemonitoringu a diagnostiky poruch srdečního rytmu. Spolupráce s arytmology, kardiologickými a neurologickými klinikami.

PaedDr. Věra Kopicová

Klinická logopedka, vedoucí logopedické ordinace.

PhDr. Vladimíra Plzáková

RÚ Kladruby, 1. LF UK, INEP

Psycholožka, specialistka na kognitivní rehabilitaci a psychoterapii, psycholožka www.distancni-terapie.cz a telerehabilitace.

MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA

Zakladatel a provozní ředitel kliniky Program Health Plus

Mgr. Markéta Zatloukalová

RÚ Kladruby

Klinický logoped, specialistka na poruchy polykání. Logopedka www.distancni-terapie.cz a telerehabilitace.