Pomáháme svým klientům ve zdravotně-sociální oblasti. Naši klienti jsou osoby se závažnými zdravotními problémy, zejména po úrazech, operacích a mozkových příhodách a s vrozeným progresivním nervosvalovým onemocněním.

Distančně spolupracujeme s pobytovými sociálními a zdravotně-sociálními zařízeními, především seniorskými. V rámci této spolupráce řešíme distanční telerehabilitační aktivizaci a podporu lokální komunity klientů. Dále poskytujeme individuální telerehabilitační podporu jednotlivých klientů se zdravotním omezením a seniorů v domácím prostředí formou distanční telerehabilitační aktivizace, kognitivního tréninku, podporou péče o duševní zdraví, edukace a poradenství.KAMP neboli KArdioMetabolická Prevence, je pilotní studie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady zaměřená na posílení zdravého životního stylu u dětí s nadměrnou tělesnou hmotností. Problematika dětské obezity je velké téma pro medicínu, především s ohledem na metabolické poruchy (diabetes mellitus a další), zvýšenou zátěž srdce a onemocnění nosných kloubů a páteře, obzvláště v období dospívání a dospělosti.

Období COVID karantén a omezení činnosti dětí během lockdownů tento problém ještě více zvýraznil, kdy došlo k nárustu počtu dětské obezity a zhoršení již diagnostikované dětské obezity.

KAMP studie se zaměřuje na komplexní problematiku od výživy, změnu pohybových návyků, rehabilitační a zdravotní cvičení, až po psychické zdraví dětských pacientů, v kombinaci s telerehabilitací Virtuální ambulance RÚ Kladruby.

Odborníci z našeho programu Distanční terapie vytvořili vstupní telerehabilitační fyzioterapeutické vyšetření a set terapeutických videí na základě analýzy jednotlivých dětských pacientů prostřednictvím aplikace eAmbulance. Dvanáctitýdenní program začíná jednodenní prezenční edukací, končí jednodenním prezenčním evaluačním programem, mezitím probíhá distančně. O pacienty přihlášené do programu se stará široký tým lékařských i nelékařských odborníků - kardiologové, psychologové, fyzioterapeuti či výživoví specialisté.

Více se o studii KAMP můžete dovědět na stránkách dětské endokrinologické ambulance FNKV (tlačítko níže).

Distanční terapie je společný projekt Rehabilitačního ústavu Kladruby a jeho partnerů, zejména naší Asociace. V době pandemie, kdy byla omezena dostupná rehabilitace z důvodu zákazu pohybu, jsme přišli s řešením, které umožnilo překonat bariéru izolace v domácím prostředí a taktéž časovou a místní nedostupnost specializované rehabilitace. Služba Distancni-terapie.cz oceněná čestným uznáním poroty CZECH DIGI MED AWARD 2020 je dlouhodobá, stále se rozvíjející a vylepšovaná o nové funkce.

Architekt projektu Distanční terapie Jakub Pětioký získal v roce 2020 Čestné uznání poroty v kategorii Data v prestižní soutěži Czech DIGI@MED Award společnosti Roche.

Šifrovaná zabezpečená aplikace pro distanční terapii byla vyvinuta ve spolupráci Rehabilitačního ústavu v Kladrubech, ARTAK a služby Videodoktor. Umožnila i bez registrace takové připojení pacienta k zabezpečené distanční terapii, které chrání jeho soukromí a bezpečnost. Design aplikace z dílny ARTAK byl navržen tak, aby aplikace splňovala české a mezinárodní standardy a chránila osobní údaje pacienta v souladu s principy GDPR. Aplikace podporovala individuální i skupinové terapie v on-line i off-line režimu a umožila také zabezpečený přenos zdravotních zpráv.

Reakcí ARTAK a Rehabilitačního ústavu v Kladrubech na poptávku rehabilitace po prodělaném onemocnění Covid-19 bylo vytvoření specializovaného distančního cvičení pod vzdáleným odborným vedením terapeutů. Rehabilitační program „COVID TERAPEUT“ je určen pro všechny, kteří onemocněním Covid 19 prošli a přetrvávají u nich obtíže například se zadýcháváním, únavou, funkčními poruchami během běžných denních aktivit nebo se „pouze“ prozatím necítí „ve své kůži“.Telerehabilitační komplet Stork 2.0 je originální technologie pro rehabilitační cvičení se zaměřením na terapii posturálních poruch, bolestí zad a terapii horních končetin. Komplet umožňuje distanční fyzioterapii a ergoterapii bez přímého dohledu terapeutem. Soupravu STORK 2.0 lze využít jako fyzio a ergoterapeutickou pomůcku pro terapii stability stoje a stability chůze, pro terapii bolesti zad, terapii trupových svalových dysbalancí a pohybovou terapii horních končetin.

MOBILNÍ TELEREHABILITAČNÍ KONTEJNER

Ve spolupráci s Nadačním fondem REGI Base I. a dalšími partnery jsme vyvinuli a historicky první Mobilní telerehabilitační kontejner (MTJ) na světě. Instalovali jsme ho přímo na soukromý pozemek v Záhořanech, kde bydlí s manželkou těžce zraněný hasič nadstrážmistr Robert Gyombér. Díky internetu věcí jsme mu umožnili přiblížit rehabilitační pomoc, aby nemusel dojíždět kilometry daleko. Určená cvičení přitom probíhají on-line za dozoru rehabilitačního pracovníka. Mobilní telerehabilitační kontejner (MTJ) umožnuje telerehabilitační a distanční terapii v domácím prostředí propacienty s potřebou dlouhodobé rehabilitační péče.