První česká tele-neurorehabilitační konference

6. 6. 2019 | Lázně Bělohrad

Téma: Současné možnosti telerehabilitace a distanční terapie v ČR pro logopedii, psychologii, kognitivní a pohybovou terapii

Program a propozice Konference ve formátu PDF jsou ke stažení zde: http://www.artak.cz/konference.pdf

Hlavní pořadatel: ČESKÁ ASOCIACE ROBOTIKY, TELEMEDICÍNY A KYBERNETIKY, z.s.
Spolupořadatelé: Rehabilitační ústav Kladruby u Vlašimi a Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UK
Pořádané s podporou náměstkyně ministra zdravotniství České republiky Ing. Heleny Rögnerové a s podporou Oborové zdravotní pojišťovny.
Odborný garant: prof. MUDr. Marcela Lippertová-Grünerová, Ph.D., MSc
(přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Odborný koordinátor: Mgr. Jakub Pětioký, DiS.
(náměstek pro rehabilitaci, vědu a výzkum, Rehabilitační ústav Kladruby)

Slovo odborného koordinátora:

Vážené kolegyně a kolegové,
dovoluji si Vás pozvat na První českou tele- neurorehabilitační konferenci s tématem „Současné možnosti telerehabilitace a distanční terapie v ČR pro logopedii, psychologii, kognitivní a pohybovou terapii.“
Téma telemedicíny, telerehabilitace a distanční terapie již několik let silně rezonuje celým klinickým světem. Na začátku rozvoje telemedicíny mohl být tento nástup vnímán i jako módní trend. Postupem času, i díky technologickému vývoji, se telemedicína právem etablovala jako standardní součást klinického světa, zejména v akutní medicíně. Tento fakt podporuje především měnící se demografická křivka stárnoucí populace se záchytem většího počtu budoucích pacientů vyžadujících zajištění zdravotní péče. Komplementárně s tím celosvětově klesá počet zdravotníků, kteří jsou schopni tento požadavek naplňovat.
Telerehabilitace a distanční terapie otevírají nové možnosti dlouhodobé systematické interprofesní rehabilitační péče o pacienty v domácím i klinickém prostředí. Témata této konference nejsou pojatá jako vyčerpávající přehled aktuálně možné péče, nýbrž jako přehled péče momentálně dostupné pro pacienty v České republice.
Za všechny přednášející a partnery konference se na Vás těší

Mgr. Jakub Pětioký, DiS.