ZÁŘÍ 2021, LÁZNĚ BĚLOHRAD, RESORT TREE OF LIFE

DRUHÁ ČESKÁ TELE-NEUROREHABILITAČNÍ KONFERENCE

Pořádá Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky ve spolupráci s odbornými partnery RÚ Kladruby, Společným pracovištěm biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UK a pořádajícím partnerem Lázněmi Bělohrad.

 

 

PROPOZICE

REGISTRACE/INFO:
info@artak.cz

POPLATEK:
700,- Kč (poplatek zahrnuje odborný program, workshopy, coffee break, oběd; poplatek uhraďte na účet č. 2001631655/2010 pod variabilním symbolem 20202, doklad o zaplacení obdržíte přímo na konferenci při registraci účastníka)

ODBORNÝ GARANT:
prof. MUDr. Marcela Lippertová-Grünerová, Ph.D.

ODBORNÝ KOORDINÁTOR:
Mgr. Jakub Pětioký, MBA, DiS.

VĚDECKÁ RADA:
Doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.
(Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UK, Praha)

Ing. Jan Mužík, Ph.D.
(Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UK, Praha)

prof. MUDr. Marcela Lippertová-Grünerová, Ph.D.
(3. LF UK a FNKV, Praha)

Ing. arch. Michal Postránecký
(CIIRC ČVUT Praha, pracoviště CCF)

Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha)

Mgr. Jakub Pětioký, MBA, DiS. (3. LF UK, Praha; 1. LF UK, Praha a RÚ Kladruby)