DRUHÁ ČESKÁ TELE-NEUROREHABILITAČNÍ KONFERENCE

Pořádá Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky ve spolupráci s odbornými partnery RÚ Kladruby, Společným pracovištěm biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UK a pořádajícím partnerem Lázněmi Bělohrad


10. září 2021, Lázně Bělohrad, resort Tree of Life


Stáhnout PDF s propozicemi a programem

On-line přihlášení (formulář Google)

PROPOZICE

Registrace/info:

info@artak.cz


Poplatek:

900,- Kč (poplatek zahrnuje odborný program, workshopy, coffee break, oběd; poplatek uhraďte na účet č. 2001631655/2010 pod variabilním symbolem 20202, doklad o zaplacení obdržíte přímo na konferenci při registraci účastníka)


UBYTOVÁNÍ:

informace o ceně a rezervace: Mgr. Romana Pozlerová (e-mail: romana.pozlerova@belohrad.cz, tel.: 493 767 334, 727 872 365)

Odborný garant:

prof. MUDr. Marcela Lippertová-Grünerová, Ph.D.


Odborný koordinátor:

Mgr. Jakub Pětioký, MBA, DiS.

Vědecká rada:

Doc. Ing. Karel Hána, Ph.D. (Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UK, Praha)

Ing. Jan Mužík, Ph.D. (Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UK, Praha)

prof. MUDr. Marcela Lippertová-Grünerová, Ph.D. (3. LF UK a FNKV, Praha)

Ing. arch. Michal Postránecký (CIIRC ČVUT Praha, pracoviště CCF)

Mgr. Jakub Pětioký, MBA, DiS. (3. LF UK, Praha; 1. LF UK, Praha a RÚ Kladruby)


TÉMATA KONFERENCE

Distanční terapie a vzdálená rehabilitační péče formou telemedicíny v klinické praxi

Současná legislativa, využití VR, AR a AI v psychologické, logopedické a medicínské péči

Přístup klinických odborníků a pacientů k novým formám terapií v domácím prostředí

Technické updaty, ekosystém terapeutického prostředí, design, big data processing

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE

Zahájení konference
Jakub Pětioký
(3. LF UK, 1. LF UK, RÚ Kladruby, ARTAK)
Úvodní slovo
Josef Hendrych
(RÚ Kladruby)
Telerehabilitace – State of the Art
Marcela Lippertová-Grünerová
(3. LF UK, FNKV)
Komprehenzivní ekosystém distanční terapie
Jakub Pětioký
(3. LF UK, 1. LF UK, RÚ Kladruby, ARTAK)
Měření fyzické aktivity a energetického výdeje pomocí chytrých náramků u dětí a dospělých
Jan Mužík
(FBMI ČVUT)
Telerehabilitace s využitím VRRS
Gabriele Cipri
(Khymeia, Itálie)
Včasná rehabilitační péče ve smyslu telerehabilitačního řešení
Milada-Luisa Šedivcová, Karel Hána, Jan Kašpar, Kateřina Pilátová
(Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UK, Centrum pro eHealth a telemedicínu, 1. LF UK)
První zkušenosti s telerehabilitační péčí v Lázních Bělohrad
Marianna Čopáková, Anatolii Grishanov
(Lázně Bělohrad)
Možnosti přístupů k distační terapii
Lucie Krausová
(BTL - firemní vstup)
Využití virtuální reality v léčebně rehabilitační péči
Konstantin Novikov, Anton Titov
(VR medical s.r.o.)
Třináctileté zkušenosti s telemedicínským přenosem EKG v ČR
Veronika Bulková
(MDT - Mezinárodní centrum pro telemedicínu)
Psychologická péče v rámci Virtuální ambulance RÚ Kladruby: zkušenosti, doporučení, limity
Vladimíra Plzáková
(RÚ Kladruby)
Online platformy pro amputované
Hana Kohoutová, Eva Baranová, Rita Firýtová
(Otto Bock ČR, ACT centrum s.r.o., Fakulta zdravotnických studií ZČU)
Současné přístupy v tele-ergoterapii a e-ergoterapii: doporučení, management a technologie
Kristýna Hoidekrová, Vladimír Rogalewicz, Hana Schaabová, Dagmar Pavlů
1. LF UK, FTVS UK, RÚ Kladruby, ARTAK)
Zhodnocení distanční péče jaro 2020 - léto 2021
Kristýna Hošková
(Klinická logopedie PaedDr. Věry Kopicové)
Distanční logopedická terapie u pacientů s afázií
Markéta Zatloukalová
(RÚ Kladruby, ARTAK)
Využití biofeedbacku při terapii neurogenní dysfagie: případová studie
Markéta Zatloukalová
(RÚ Kladruby, ARTAK)
Logopedická distanční terapie v péči o specifickou skupinu klientů s těžkými poruchami řeči a hlasu – případové studie
Eva Kocábková
(Klinická logopedie NZZ LOGOmedic)
Monitoring spánku
Filip Švaříček
(ANUME)
Why Human Centered telemedicine boost business success
Jaume Cunill
(Human-e)
Potenciál VR/AR/MR/XR a digitální dvojčata v oblasti healthcare a telemedicíny
Michal Postránecký
(Centrum města budoucnosti, CIIRC ČVUT)
Telerehabilitační intervence u dětských pacientů
Olga Lukešová, Zuzana Rodová, Markéta Janatová
(Klinika rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK)
Vývoj a praktické využití digitálních technologií v psychiatrii
Kateřina Urbanová, Marián Kolenič, Soňa Sikorová
(Národní ústav duševního zdraví, MINDPAX, s.r.o.)

WORKSHOPY

Rehabilitační systémy BTL
Khymeia, Itálie
Homebalance
Homebalance, spin-off firma UK
Ukázky rehabilitačních programů ve VR
VR medical s.r.o.
Asistivní technologie pro pacienty s kognitivním deficitem
RÚ Kladruby
Monitoring spánku
ANUME
eAmbulance: bezpečně - transparentně - jednoduše
Distanční medicína s.r.o., Artak