DRUHÁ ČESKÁ TELE-NEUROREHABILITAČNÍ KONFERENCE

Pořádá Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky ve spolupráci s odbornými partnery RÚ Kladruby, Společným pracovištěm biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UK a pořádajícím partnerem Lázněmi Bělohrad


10. září 2021, Lázně Bělohrad, resort Tree of Life****


Stáhnout PDF s propozicemi a programem

PROPOZICE

Registrace/info:

info@artak.cz


Poplatek:

900,- Kč (poplatek zahrnuje odborný program, workshopy, coffee break, oběd; poplatek uhraďte na účet č. 2001631655/2010 pod variabilním symbolem 20202, doklad o zaplacení obdržíte přímo na konferenci při registraci účastníka)


UBYTOVÁNÍ:

informace o ceně a rezervace: Mgr. Romana Pozlerová (e-mail: romana.pozlerova@belohrad.cz, tel.: 493 767 334, 727 872 365)

Odborný garant:

prof. MUDr. Marcela Lippertová-Grünerová, Ph.D.


Odborný koordinátor:

Mgr. Jakub Pětioký, MBA, DiS.

Vědecká rada:

Doc. Ing. Karel Hána, Ph.D. (Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UK, Praha)

Ing. Jan Mužík, Ph.D. (Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UK, Praha)

prof. MUDr. Marcela Lippertová-Grünerová, Ph.D. (3. LF UK a FNKV, Praha)

Ing. arch. Michal Postránecký (CIIRC ČVUT Praha, pracoviště CCF)

Mgr. Jakub Pětioký, MBA, DiS. (3. LF UK, Praha; 1. LF UK, Praha; RÚ Kladruby; ARTAK)


TÉMATA KONFERENCE

Distanční terapie a vzdálená rehabilitační péče formou telemedicíny v klinické praxi

Současná legislativa, využití VR, AR a AI v psychologické, logopedické a medicínské péči

Přístup klinických odborníků a pacientů k novým formám terapií v domácím prostředí

Technické updaty, ekosystém terapeutického prostředí, design, big data processing

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE

9:00Zahájení konference
9:05Úvodní slova
9:15Telerehabilitace – State of the Art
Marcela Lippertová-Grünerová
(3. LF UK, FNKV)
9:30Komprehenzivní ekosystém distanční terapie
Jakub Pětioký
(3. LF UK, 1. LF UK, RÚ Kladruby, ARTAK)
9:45Měření fyzické aktivity a energetického výdeje pomocí chytrých náramků u dětí a dospělých
Jan Mužík
(FBMI ČVUT)
10:00Telerehabilitace s využitím VRRS
Gabriele Cipri
(Khymeia, Itálie)
10:15Psychologická péče v rámci Virtuální ambulance RÚ Kladruby: zkušenosti, doporučení, limity
Vladimíra Plzáková
(RÚ Kladruby)
10:30Možnosti přístupů k distační terapii
Lucie Krausová
(BTL - firemní vstup)
10:45Dotazy
11:00 - 11:30Coffee break, Workshopy, Poster tour
11:30Potenciál VR/AR/MR/XR a digitální dvojčata v oblasti healthcare a telemedicíny
Michal Postránecký
(Centrum města budoucnosti, CIIRC ČVUT)
11:45Třináctileté zkušenosti s telemedicínským přenosem EKG v České republice
Veronika Bulková
(MDT - Mezinárodní centrum pro telemedicínu)
12:00Současné přístupy v tele-ergoterapii a e-ergoterapii: doporučení, management a technologie
Kristýna Hoidekrová, Vladimír Rogalewicz, Hana Schaabová, Dagmar Pavlů
(1. LF UK, FTVS UK, RÚ Kladruby, ARTAK)
12:15Včasná rehabilitační péče ve smyslu telerehabilitačního řešení
Milada-Luisa Šedivcová, Karel Hána, Jan Kašpar, Kateřina Pilátová
(Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UK, Centrum pro eHealth a telemedicínu, 1. LF UK)
12:30Využití virtuální reality v léčebně rehabilitační péči
Konstantin Novikov, Anton Titov
(VR medical s.r.o.)
12:45Why Human Centered telemedicine
boost business success

Jaume Cunill
(Human-e)
13:00Dotazy
13:15 - 14:15Oběd, Workshopy, Poster tour
14:15První zkušenosti s telerehabilitační péčí v Rehabilitačním ústavu Bělohrad
Marianna Čopáková, Anatolii Grishanov
(RÚ Bělohrad)
14:30Distanční logopedická terapie u pacientů s afázií, Využití biofeedbacku při terapii neurogenní dysfagie: případová studie
Markéta Zatloukalová
(RÚ Kladruby, ARTAK)
14:45Vývoj a praktické využití digitálních technologií v psychiatrii
Kateřina Urbanová, Marián Kolenič, Soňa Sikorová
(Národní ústav duševního zdraví, MINDPAX, s.r.o.)
15:00Zhodnocení distanční péče jaro 2020 – léto 2021
Kristýna Hošková
(Klinická logopedie PaedDr. Věry Kopicové)
15:15Dotazy
15:30 - 16:00Coffee break, Workshopy, Poster tour
16:00Monitoring spánku
Filip Studnička
(ANUME)
16:15Online platformy pro amputované
Hana Kohoutová, Eva Baranová, Rita Firýtová
(Otto Bock ČR, ACT centrum s.r.o., Fakulta zdravotnických studií ZČU)
16:30Telerehabilitační intervence u dětských pacientů
Olga Lukešová, Zuzana Rodová, Markéta Janatová
(Klinika rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK)
16:45Dotazy
17:00Zakončení konference

WORKSHOPY

Fyzikální terapie, robotika, telerehabilitace
BTL
VR , telerehabilitace, telelogopedie
Khymeia
Moderní rehabilitační systémy, senzorická rehabilitace
Lefeen
Systém monitoringu spánku ANUME
Deeplab
Homebalance systém
Výzkumné pracoviště Albertov
Technologie VR pro ortopedickou a neurologickou rehabilitaci
CIE
Distanční ergoterapie - SW, HW
RÚ Kladruby
aAmbulance
Videodoktor, ARTAK
Zvedací asistenční systémy pro přesun pacientů
Erilens

POSTEROVÁ SEKCE

Možnosti využití 3D tisku v ergoterapii
Klára Gazdová
(1. LF UK, FNKV)
Využití robotiky v ergoterapii
Kristýna Hoidekrová, Jana Krásová
(1. LF UK, FTVS UK, RÚ Kladruby, ARTAK)
Tablet a herní prvky v distanční ergoterapii u dětí
Darina Ševčíková, Mariana Vavříková, Markéta Janatová
(Klinika rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK)
Systém pro zrcadlovou a distanční terapii parézy lícního nervu
Markéta Blažková, Markéta Janatová, Marcela Grünerová Lippertová
(Klinika rehabilitačního lékařství FNKV a 3. LF UK, CPS 1. LF UK)
Využití technologie Smart band v rehabilitaci pacientů po onemocnění COVID-19
Helena Zimermanová
(Klinika rehabilitačního lékařství FNKV a 3. LF UK)
Anna Holubová
(Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UK)
Jan Mužík
(Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UK)
Jakub Pětioký
(3. LF UK, 1. LF UK, RÚ Kladruby)
Marcela Lippertová-Grünerová
(3. LF UK a FNKV)
Efekt terapie s telerehabilitačním systémem Homebalance u pacientů časně po CMP
Tereza Gueye, Miriam Dědková
(Klinika rehabilitačního lékařství FNKV a 3. LF UK)