TŘETÍ ČESKÁ TELE-NEUROREHABILITAČNÍ KONFERENCE

Pořádá Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky ve spolupráci s odbornými partnery RÚ Kladruby, Společným pracovištěm biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UK a pořádajícím partnerem Lázněmi Bělohrad

3. – 4. LISTOPADU 2022, LÁZNĚ BĚLOHRAD, RESORT TREE OF LIFE****

Stáhnout PDF s propozicemi

On-line přihlášení (Google Form)