TŘETÍ ČESKÁ TELE-NEUROREHABILITAČNÍ KONFERENCE

Pořádá Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky ve spolupráci s odbornými partnery RÚ Kladruby, Společným pracovištěm biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UK a pořádajícím partnerem Lázněmi Bělohrad

3. LISTOPADU 2022, LÁZNĚ BĚLOHRAD, RESORT TREE OF LIFE****


PROGRAM KONFERENCE

   8:00   

REGISTRACE, WELCOME SNÍDANĚ

   9:30   

ZAHÁJENÍ KONFERENCE

   9:40   

Úvodní slova hostů konference

   10:00   

NON-INVAZIVNÍ NEUROMODULACE TDCS V NEUROREHABILITACI

prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.

Klinika rehabilitačního lékařství Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

   10:15   

OD INSTITUCIONÁLNÍ ROBOTIKY K DEINSTITUCIONALIZOVANÉ TELEREHABILITACI

Mgr. Jakub Pětioký, DiS, MBA

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Rehabilitační ústav Kladruby, Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky ARTAK, Česká republika

   10:30   

REHABILITACE PROSTOROVÉHO NEGLEKTU PRIZMATICKOU ADAPTACÍ

Mgr. Tomáš Vilimovský

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

   10:45   

ZKUŠENOSTI S POSKYTOVÁNÍM DISTANČNÍ PÉČE VE FYZIOTERAPII V NESTÁTNÍM ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ

Mgr. Milada Luisa Šedivcová, Bc. Karla Mothejlová, Doc. Ing. Karel Hána, Ph.D., Ing. Jan Kašpar, Mgr. Kateřina Pilátová

Společné pracoviště biomedicínského inženýrství Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Centrum pro eHealth a telemedicínu, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Kladno, Česká republika

   11:00   

TELEMEDICÍNA POHLEDEM PLÁTCE

MUDr. Jitka Vojtová, MBA

Zdravotní ředitelka Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

   11:15   

DOTAZY

   11:45   

COFFE BREAK

   12:00   

PŘÍLEŽITOSTI A LIMITY VYUŽITÍ TELEREHABILITACE V KOMUNITNÍ PÉČI – PŘÍPADOVÁ STUDIE

PhDr. Kristýna Hoidekrová, Ph.D.

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Rehabilitační ústav Kladruby, Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky ARTAK, Česká republika

   12:15   

ZRCADLOVÁ TERAPIE V TELEREHABILITAČNÍCH SYSTÉMECH

Mgr. Kateřina Pilátová, Ing. Ondřej Antoš, Doc. Ing. Karel Hána, Ph.D., Ing. Jan Kašpar, Mgr. Milada Luisa Šedivcová

Společné pracoviště biomedicínského inženýrství Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Centrum pro eHealth a telemedicínu, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Kladno, Česká republika

   12:30   

TELEREHABILITACE VE FYZIOTERAPII PACIENTŮ S POSTCOVIDOVÝM SYNDROMEM

Mgr. Petra Gaul Aláčová, Ph.D., Mgr. Anita Můčková, Ph.D., Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D.

Ústav klinické rehabilitace, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého, Olomouc

   12:45   

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PACIENTŮ PO ABSOLVOVÁNÍ TELEREHABILITACE V LOGOPEDII

Mgr. Markéta Trtílková

Rehabilitační ústav Kladruby

PaedDr. Věra Kopicová, Mgr. Kristýna Hošková

Klinická logopedie PaedDr. Věry Kopicové

Mgr. Jakub Pětioký, DiS, MBA

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Rehabilitační ústav Kladruby, Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky ARTAK, Česká republika

   13:00   

OTEVÍRÁ NÁM VIRTUÁLNÍ REALITA NOVÉ OBZORY VE ZDRAVOTNICTVÍ?

Eva Mauthnerová

VR Medical, Plzeň, Česká republika

   13:15   

DOTAZY

   13:45   

OBĚD

   14:45   

PRÁVNÍ ASPEKTY TELEMEDICÍNY A TELEREHABILITACE – PRÁVNÍ REGULACE V PRAXI

JUDr. Barbora Dubanská, LL.M., Ph.D., MHA

Advokátní kancelář dubanska & co

   15:00   

NÁSTROJE PRO ZVÝŠENÍ INTEROPERABILITY A MOBILITY DAT PRO POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍ PÉČE

Ing. Martin Zubek

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT Praha, IHE Česká republika, IHE International

   15:15   

CUSTOMIZING GATE STABILIZATION PRACTICE THROUGH TELEREHABILITATION IN CP

Meditouch (Izrael)

Rehabilitační systém MediTutor

   15:30   

ARYTMIE ZACHYCENÉ V NÁHODNÉ POPULACI CHYTRÝMI HODINKAMI PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍ APLIKACE TELEMEDICÍNSKÉHO CENTRA

Mgr. Veronika Bulková, Ph.D.

MDT – Mezinárodní centrum pro telemedicínu, Brno, Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical, Brno

Ing. Jiří Brada, Ing. Roman Kozubík, Ph.D.

MDT – Mezinárodní centrum pro telemedicínu, Brno

Ing. Filip Plešinger, Ph.D.

Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR, Brno

doc. MUDr. Martin Fiala

MDT – Mezinárodní centrum pro telemedicínu, Brno, Centrum kardiovaskulární péče, Neuron Medical, Brno

   15:45   

KVALITA ŽIVOTA, ADHERENCE A SPOKOJENOST ŽIVOTA PACIENTŮ PO ZÍSKANÉM POŠKOZENÍ MOZKU V DISTANČNÍ ERGOTERAPII A TELE-ERGOTERAPII

Mgr. Simona Bartošová

Nemocnice na Fratišku, FYZIO Aktiv s.r.o., Centrum Terapie Autismu s.r.o.

   16:00   

Přínos neuromodulace v oblasti neurodegenerativních chorob

Ing. Lukáš Peter, Ph.D.

STIMVIA s.r.o.

   16:15   

DOTAZY

   16:45   

ZAKONČENÍ KONFERENCE


WORKSHOPY

REHABILITACE VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ

Práce s VR systémy v praxi – od časné rehabilitační péče po telerehabilitaci. Rehabilitační systém 3D virtuální reality CUREO využívaný na předních klinikách v Německu, Rakousku, nebo Švýcarsku a systém VRRS – nejpokročilejší a nejkomplexnější klinicky ověřený systém virtuální reality pro rehabilitaci a telerehabilitaci.

FYZIKÁLNÍ TERAPIE, ROBOTIKA

Super Inductive System (SIS), rázová vlna, robotické systémy. Robotické systémy a jejich přínosy v rehabilitaci

REHABILITACE PACIENTA VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ

Workshop firmy VR Medical nabídne osobní zkušenost s rehabilitací pacienta ve virtuální realitě. Vyzkoušíte si cvičení VR fyzioterapie, ergoterapie nebo aktivizace, kterou využívá už více než 20 zařízení
v ČR a Německu. Představíme vám možnosti, které technologie nabízí, a naši implementaci do současného zdravotnictví.

UČÍME SE CHODIT S REHABILITAČNÍ POMŮCKOU iWALK

Náplní workshopu bude představení novinky na českém trhu iWALK3.0. V praktických ukázkách si vyzkoušíme tuto pomůcku a přesvědčíme se, že pacienti s poraněním dolní končetiny, a to od kolene dolů, mohou během poúrazové rekonvalescence fungovat bez berlí a nebýt odkázáni na pomoc druhých.

DISTANČNÍ TERAPIE POMOCÍ FUNKČNÍ ELEKTRICKÉ NEUROSTIMULACE

OmniHi5: Distanční terapie – rehabilitace spastické parézy HK na principu funkční elektrické neuromuskulární stimulace včetně možnosti nácviku funkce úchopu ruky a aktivního zapojení ruky
formou zábavných her. WalkAide II: Distanční terapie – nácvik optimální chůze pomoci funkčního elektrického neurostimulátoru WalkAide II, který při chůzi pomáhá pomocí elektrických impulsů zvednout špičku v aktivní fázi kroku. Moderní přístroj, jednoduchý na nasazení, neviditelný pod oblečením.

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK HOMEBALANCE V TELEREHABILITAČNÍ PÉČI

V rámci workshopu bude představena technologie a terapeutické plány, které pacientovi poskytují možnost cvičení v prostředí domova, a zároveň zajišťují možnost kontroly prováděné terapie vzdáleně osobním terapeutem. Budou představeny terapeutické plány zaměřené na rehabilitaci ortopedických pacientů a pacientů s vertebrogenním algickým syndromem.

ZÁBAVNÁ DOMÁCÍ REHABILITACE

Představení software pro podporu rehabilitace, který byl několik let vyvíjen ve spolupráci s Hamzovou léčebnou v Košumberku a Rehabilitačním ústavem v Kladrubech. Jeho předností je možnost připojení velkého množství čidel pro snímání pohybů člověka a díky tomu je možné se softwarem pracovat v širokém spektru diagnóz. Konkrétně se jedná o oční kameru, Imu Future Cube (speciální barevnou kostku, která slouží jako prostorový bezdrátový ovladač), senzor pro snímání rukou, dotykovou obrazovku a balanční plošinu.